CALENDAR  ARCHIVE  ENTRY  CATEGORY  LINK  PROFILE 
<< May 2020 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 >>
<< eagle eye | main | hidamari no nakade >>

umi to yama ga aru machi


umi to yama ga aru machi


「変化は季節のように巡ってくるものだ。受け入れなさい。」。。。ダッキーの言葉は深くて好きだ。